Buzau

Despre HiReach

"HiReach este o Acțiune de Cercetare și Inovare (RIA) cu durată de 3 ani (2017-2020) finanțată prin Programul-cadru pentru Cercetare și Inovare Orizont 2020.
HiReach se concentrează pe dezvoltarea de noi instrumente și modele de afaceri pentru îmbunătățirea accesibilității în zonele prioritare, bazându-se pe potențialul de grupare și combinare a solicitărilor și nevoilor de călătorie dispersate, speciale și necoordonate/optimizate a diferitelor grupuri vulnerabile de utilizatori, în scopul favorizării unei mobilități participative și inclusive.

Grupurile sociale vulnerabile vizate sunt:

 • Persoane cu mobilitate redusă temporară sau permanentă
 • Copii și tineri
 • Oamenii în vârstă
 • Femei
 • Minorități etnice și nomade
 • Persoane cu venituri mici și șomeri
 • Persoanele care locuiesc în zone rurale și în zone defavorizate

HiReach:

 • Va explora modele de afaceri viabile pentru servicii de mobilitate la scară mică, modulare și ușor de reprodus, la prețuri accesibile și/sau cu subvenții minime.
 • Va promova procese de inovare socială printr-o analiză aprofundată (micro) a capacităților/atitudinilor diferitelor grupuri sociale și implicarea directă a acestora în calitate de coutilizatori și coproprietari ai soluțiilor propuse.
 • Va explora și testa soluții noi pe baza unei activități creative a întreprinderilor de tip start-up și a întreprinzătorilor inovatori.
 • Va furniza dezvoltatorilor instrumente open source, îndrumare și suport, precum și platforme de testare pentru soluții de mobilitate inclusive.

HiReach în practică

În fiecare studiu de caz local, faza de analiză va include o consultare publică a autorităților locale, operatorilor de transport, reprezentanților grupurilor țintă (de exemplu, persoane cu dizabilități, șomeri, copii, vârstnici, imigranți și alte persoane vulnerabile), organizarea de grupuri de studiu, interviuri cu profesioniștii locali și cu organizații ale părților interesate.
Combinând studiile de caz și experiența acumulată din acestea și bazându-se pe rețelele existente în aceste zone, HiReach va avea capacitatea de a implementa o analiză a unei imagini la nivel micro, de ex. înțelegerea unor sub-grupuri foarte specifice ".

 

HiReach în Buzău

Municipiul Buzău este reședința județului Buzău, fiind așezat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României, în zona centrală a județului Buzău, pe malul drept al râului Buzău, la o altitudine de 101 m față de nivelul mării, având coordonatele 45°09" latitudine nordică și 25°5" longitudine estică. Localitățile învecinate sunt: la nord comunele Mărăcineni și Gura Câlnăului, la est comunele Vadu Pașii, Ciocârlia, și Scurtești, la sud-est comuna Gălbinași, la sud comunele Spătaru, Pogonele, Maxenu și Odaia Banului; la sud-vest comuna Ulmeni, la vest comuna Lipia și la nord-vest comuna Vernești.

Municipiul Buzău se află la confluența dintre drumul european E85, ce leagă sudul continentului cu zona de nord și drumul național ce unește Transilvania cu porturile dunărene şi litoralul Mării Negre. Orașul Buzău este un important nod feroviar și rutier, fiind situat pe una din magistralele feroviare ale țării de importanță europeană (linia 500: Bucureștii - Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Suceava). Legăturile municipiului cu teritoriul său de influență se realizează prin următoarele drumuri care străbat teritoriul administrativ al municipiului Buzău şi care în intravilan au rol de străzi: DN2 - E85 - Urziceni - Buzău - Râmnicu-Sărat; DN1B - Ploiești - Buzău (DN2); DN2B - Urziceni (DN2) - Buzău - Brăila; DN10 - Buzău (DN2) - Pogoanele; DJ 203 D - Buzău (DN2) - Pogoanele; DC 15 - Buzău - V. Pașii (DJ 203 K). Municipiul este un nod important de cale ferată pentru transportul de mărfuri şi călători având asigurate legăturile cu toate zonele țării, prin linie dublă, electrificată (Buzău-București; Buzău-Brăila; Buzău-Suceava), iar în interiorul județului până la Nehoiu cu linie simplă. Transportul aerian este reprezentat prin aeroportul militar, amplasat în zona sud-vestică, pe care pot ateriza avioane sau elicoptere ale aviației sanitare.

Suprafața totală a municipiului Buzău este de 8.178,65 ha din care: suprafață extravilan - 3.458,65 ha și suprafață intravilan - 4.720  ha. Este al patrulea oraș ca mărime din Regiunea Sud-Est, după Constanța, Galați și Brăila și conform PATN -Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități - este municipiu de rang II, de importanță interjudețeană, cu rol de echilibru în sistemul administrativ județean. 

Municipiul Buzău reprezintă principalul  centru  socio-economic și  industrial din Județul Buzău. La data de 1 ianuarie 2017, conform datelor puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, municipiul avea o populație stabilă totală de 134.457de locuitori. Se constată aceeași dinamică negativă de la nivelul județului/regiunii/țării, în sensul că la Recensământul populației și al locuințelor din anul 2002 numărul populației municipiului Buzău era de 148.839 locuitori, respectiv 140.875 locuitori la Recensământul populației și al locuințelor din anul 2011, mai mare cu 9,66%, respectiv 4,55% față de valoarea înregistrată în anul 2016.

În ceea ce privește tendințele demografice la nivelul municipiului, în perioada 2011-2017, conform datelor INS, se constată creșterea efectivelor de persoane vârstnice, în timp ce numărul copiilor și adulților este în continuă descreștere.

Activitatea economică a municipiului Buzău se bazează pe industrie şi servicii, din care industria are o pondere de aproximativ 50%. În cadrul sectorului economic, un loc important este ocupat de sectorul comercial. În ceea ce privește numărul întreprinderilor care funcționau la sfârșitul anului 2016, acesta a fost de 8.416, densitatea întreprinderilor fiind de 62,6 unități/1.000 de locuitori. Activitățile economice sunt majoritar concentrate în sectorul terțiar – servicii, ocupând 81,5% din sectoarele economice, sectorul secundar – industrii şi construcții – are o pondere de 18,4%, pe când restul de întreprinderi de 0,1% îşi desfășoară activitatea în sectorul primar – agricultură, silvicultura şi pescuit.

Teritoriul vizat este situat în partea vestică a Municipiului Buzău, fiind alcătuit practic din două cartiere, respectiv: cartierul Nicolae Titulescu (partial) și cartierul Simileasca. Ele sunt legate de zona centrală prin Str. Transilvaniei.

Aceste cartiere prezintă caracteristici comune din punct de vedere social, economic, infrastructură, servicii de bază și potențial de dezvoltare. Cartierul Nicolae Titulescu este un cartier vechi de case care s-a dezvoltat mai mult în zona estică (mai aproape de centru). Cartierul Simileasca beneficiază de prezența de dotări de utilitate publică, concentrate în partea de sud-est (spre centrul orașului), aparținând următoarelor categorii: învățământ, culte, sport. În cele două cartiere trăiește aproximativ 10% din populația mun. Buzău, în general populație mai săracă.

În interiorul teritoriului menționat, a fost identificată o zonă care are caracteristicile specifice pentru a fi declarată zonă urbană marginalizată: